Biuro rachunkowe Częstochowa

Księgowość Karolina Wiatrowska.

Obsługa kadrowo płacowa

Prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa pracy. To niejednokrotnie podpowiedź dla pracodawcy, jaką najlepszą decyzję należy podjąć, by podlegać ochronie.

Kompletacja dokumentacji kadrowo-płacowej ale również jej sporządzanie przy jednoczesnym maksymalnym odciążeniu naszych klientów w zakresie podstawowych obowiązków kadrowych.

W ramach pracy naszego biura rachunkowego zajmujemy się zgłoszeniami do ZUS-u, PEFRON-u oraz Urzędu Skarbowego (w tym drukowaniem przelewów oraz sporządzaniem comiesięcznych deklaracji), sporządzaniem PIT-4, PIT-11, PIT-40 oraz pasków wynagrodzeń, informowaniem klienta odnośnie spraw związanych z kontrolami PIP, prowadzeniem akt osobowych pracowników danego przedsiębiorstwa, sporządzaniem umów zlecenie, o dzieło oraz umów o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy i Kodeksem Cywilnym oraz wyliczaniem comiesięcznych wynagrodzeń.

Z wykonywanych czynności rachunkowych sporządzamy aktualne raporty dla przedsiębiorcy oraz zajmujemy się bieżącą obsługą pracowników w zakresie usług kadrowo płacowych.