1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych tzw. estoński CIT. Z uwagi na inne niż dotychczas, niejednokrotnie korzystne warunki opodatkowania dochodu alokowanego w przedsiębiorstwie, może się ta forma opodatkowania spotkać z Państwa zainteresowaniem. Opodatkowanie estońskim CIT od 2022 r. jest skierowane do spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Estoński CIT pozwala na odroczenie opodatkowania dochodu spółki gdyż nie płaci się na bieżąco podatku dochodowego od osiąganych dochodów . Oczywiście podmiot musi spełniać warunki by móc skorzystać z tej preferencyjnej formy, a mianowicie: spełniać warunek zatrudnienia, osiągany przychód ma mieć określone źródło, czy też trzeba będzie spełnić warunek lokowania środków finansowych w podmiocie. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT i prowadzenia księgowości w tym zakresie zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z naszego wsparcia.