Państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane zostały do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań zwanych pakietem e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Od 1 lipca 2021 r. najważniejsze zmiany jakie zaszły w tym zakresie to między innymi zdefiniowanie pojęcia sprzedaży towarów na odległość, rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej MOSS, wprowadzenie (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów, chylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o określonej wartości. Oferujemy wsparcie i pomoc księgową w ewidencji i raportowaniu sprzedaży na odległość, a ponieważ obsługujemy kilka sklepów internetowych dlatego nie są nam obce procedury ułatwiające ich księgową obsługę.