Tym razem niezwykle ważny temat, w formie pytań i odpowiedzi, dotyczący zmian w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK), czyli co trzeba będzie ujmować w rejestrach VAT od 1 PAŹDZIERNIKA 2020r. 🧐❓

1️⃣. Czego będą dotyczyć zmiany odnoszące się do nowych plików JPK_V7 ❓
🔷Zmiany wchodzące w życie od 1 października będą dotyczyć nowych danych, które zostaną objęte raportowaniem. Należeć będą do nich:
✅Obowiązek wskazywania oznaczeń identyfikujących przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku.
✅Obowiązek oznaczenia niektórych szczególnych rodzajów transakcji.
✅Obowiązek oznaczenia głównie dla sprzedaży, wprowadzono dwa oznaczenia dla zakupu.
✅Obowiązek oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia.

‼️ UWAGA ‼️
✅ Nowe oznaczenia dotyczą głównie rejestrów sprzedaży, jednakże wprowadzono także dwa nowe oznaczenia dla rejestrów zakupu.

2️⃣. Jakie nowe oznaczenia dotyczące plików JPK_V7 zostały wprowadzone i gdzie je znajdę ❓
🔷Zestawienie dotyczące oznaczeń w nowych plikach JPK zostało umieszczone poniżej.

3️⃣. Jakie SANKCJE grożą w przypadku złożenia pliku JPK w błędny sposób❓
🔷Po wezwaniu przez urząd skarbowy podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania powinien:
✅Skorygować błędy i ponownie złożyć ewidencję.
LUB
✅Złożyć wyjaśnienie, w którym wskaże, że ewidencja nie posiada błędów, o których jest mowa w wezwaniu.
🔷Problem pojawia się wówczas gdy podatnik:
✅Nie prześle ewidencji, w której dokona korekty błędów wskazanych przez naczelnika urzędu skarbowego w wezwaniu.
✅Nie złoży wyjaśnień.
✅Prześle ewidencję bądź złoży wyjaśnienia po terminie.
✅W przesłanych wyjaśnieniach nie wykaże faktu, że ewidencja w jego ocenie nie zawiera błędów, wskazanych w wezwaniu naczelnika urzędu skarbowego.
🔷W takim przypadków naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nałożenia na podatnika, w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości ➡️500 zł za każdy błąd‼️⬅️, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.
🔷Wskazaną karę należy uiścić ➡️w terminie 14 dni ‼️⬅️od dnia doręczenia decyzji.
🔷Warto ponadto pamiętać o nowelizacji Kodeksu Karno Skarbowego, a dokładnie o dodaniu artykułu 61a §1 rzeczonej ustawy.
✅Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 roku, wprowadza sankcję w wysokości ➡️do 240 STAWEK DZIENNYCH ‼️⬅️ na podatnika , który wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną.


Pozdrawiam,
Karolina Wiatrowska

Obraz może zawierać: tekst „Oznaczenia ustug Oznaczenia dotyczące dostaw tytułu sprzedaży towarów Przedmiot dostawy Napoje alkoholowe alkohol etylowy, fermentowane wyroby posrednie, paliwa biopaliwa ciekle, Oznaczenie GTU ustawy paliwa clekle, akcyzowym, CH) ra2 smarowy ytoniowe susz tytoniowy, 03 wyłączeniem przepisówo wyrobów nowatorskich, akcyzowym Pojazdy VAT nich, wyłącznie VAT części samochodowe 06 żywieniowego wwreby 08 aetoszenia Prawo 37a budynki, budowle grunty 09 Oznaczenia dotyczące dostaw tytulu sprzedaży usług 10 Przedmiot dostawy Ustugi zakresie przenoszenia uprawnien doemisji cieplarnianych ustawie dnia1 czerwca 015t0 prawnieniami emisji Ustugi charakterze szkoleniowych, Oznaczenie GTU mowa ieplarnianych Ustugi transportowe doradczych, księgowych, prawnych, rynkui opinii PKWIU 12 symbol 13”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.