Płatności VAT i w podatku dochodowym. To ważny temat dlatego przygotowaliśmy dla was garść informacji, w przystępnej formie pytań i odpowiedzi 😊⤵⤵⤵

1. W jakich sytuacjach muszę dokonać przelewu na rachunek zamieszczony na białej liście❓
🔷Po pierwsze trzeba wspomnieć o istotnej z tego punktu widzenia kwocie przelewu wynoszącej 15 000 zł. Płatności przekraczające tę wartość muszą być dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego.
🔷Jeżeli taka transakcje zostanie udokumentowana fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT, wówczas wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek uregulowania należności na rachunek bankowy wskazany na białej liście
podatników.
🔷Podatnik, który ureguluje gotówką należność wynikającą z powyższej transakcji, zamiast na rachunek bankowy sprzedawcy, traci prawo do jej rozliczenia w kosztach podatkowych:
✅w całości
lub
✅w części, w której uregulował transakcję
gotówką (art. 22 ust. 1 pkt 1 updof i art. 15d ust. 1 pkt 1
updop) .
🔷Podsumowując: jako przedsiębiorca dokonujący przelewu na konto innego
przedsiębiorcy musisz zrobić to z wykorzystaniem rachunku z białej listy, gdy
odbiorca:
✅jest czynnym podatnikiem VAT (jak to sprawdzić – patrz poniżej) oraz;
✅kwota przelewu przekroczy 15 000 zł.

2. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy ktoś jest zarejestrowany jako podatnik VAT❓
🔷W tym celu należy skorzystać z Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
🔷W tym celu skorzystaj z tego źródła:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

3. Kiedy muszę sprawdzić zgodność numeru rachunku bankowego z białą listą❓
🔷Czynność ta powinna zostać powzięta na dzień wykonania przelewu.

4. Czym są rachunki wirtualne i czy są one widoczne na białej liście❓
🔷Z tzw. rachunków wirtualnych korzystają podmioty świadczące usługi bądź dostarczające towary na skalę masową, np. dostawcy energii, prądu czy gazu.
🔷Stosuje się je, ponieważ ułatwiają rozliczanie dostarczonych usług.
🔷Rachunki wirtualne, w przeciwieństwie do rachunków głównych, nie są widoczne na białej liście. Jest to spowodowane faktem, iż nie są one rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe i nie istnieje obowiązek zgłaszania ich naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

5. Czy wypłata odszkodowania w związku z likwidacją szkód wymaga uwzględnienia rachunków z białej listy❓
🔷Wypłata odszkodowania z tytułu likwidacji szkód jest zagadnieniem spoza białej listy, tak więc w tym przypadku nie jest konieczne jej uwzględnianie.

6. Co mogę zrobić, gdy dokonałem przelewu na konto spoza białej listy❓
🔷W tym przypadku należy złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Co istotne, w przypadku ponownej wpłaty na ten sam rachunek, co do którego złożono zawiadomienie, nie jest konieczne ponowne składanie takiego zawiadomienia.

7. Czy mogę liczyć na przywrócenie 14 dniowego terminu❓
🔷Niestety nie jest to możliwe, dlatego ważne jest by termin przekazania informacji nastąpił w ciągu tego krótkiego terminu.

8. Co, jeśli uregulowałem płatność z pomocą karty płatniczej lub za pomocą platform płatności takich jak PayPal, PayU, DotPay❓
🔷Zgodnie z objaśnieniami zaprezentowanymi przez Ministerstwo Finansów takie formy płatności nie są uznawane za przelew. Zatem gdy dokonamy płatności na rachunek spoza białej listy, ale zrobiliśmy to za pośrednictwem karty płatniczej bądź platform płatności, nie poniesiemy z tego tytułu negatywnych konsekwencji podatkowych.

‼️‼️Uwaga‼️‼️
✅Transakcje z wykazu z załącznik nr 15 nie mogą być
dokonywane za pośrednictwem karty płatniczej bądź platform płatniczych.

9. Co w przypadku, gdy dokonuję płatności z potrąceniem swojej wierzytelności z wierzytelnością drugiego przedsiębiorcy❓
🔷Założymy, że byłeś winny przedsiębiorcy X kwotę 25 000 zł z tytułu świadczonych usług inżynierskich, a X był winien Tobie 15 000 zł z tytułu dostarczonych materiałów. W wyniku potrącenia długu dopłacasz X 10 000 zł.
🔷Kwota ta jest oczywiście mniejsza od bariery 15 000 zł, ale czy na pewno to właśnie tę kwotę bierzemy pod uwagę w kontekście białej listy?
🔷Okazuje się, że nie.
🔷Cała Twoja wierzytelność wynosi 25 000 zł – a ta wartość obejmuje swoim zasięgiem weryfikację z białą listą – i to ją musisz brać pod uwagę, gdy znajdujesz się w sytuacji potrącenia wierzytelności. Więc 10 000,00 zł masz obowiązek zapłacić na konto z białej listy.

10. Jakie są konsekwencje przelewu na rachunek spoza białej listy, w przypadku gdy jego użycie było konieczne❓
🔷Jeżeli po spełnieniu przez przelew przesłanek z pkt 1 dokonasz przelewu na rachunek spoza białej listy, wówczas nie ma możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty zakupu.

11. Co, gdy podzieliłem płatność na dwie części i jedną z nich uiściłem na rachunek spoza białej listy, a drugą na rachunek znajdujący się w wykazie❓
🔷Znów powołajmy się na przykład.
✅Załóżmy, że Twoja transakcja wynosi 30000 zł (z wliczonym podatkiem VAT).
✅10 000 przelałeś na rachunek spoza białej listy,
✅20 000 na rachunek znajdujący się w wykazie.

✅Wówczas tylko kwota 10 000 zł ‼️ nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Pozdrawiam, 
Karolina Wiatrowska