Przedsiębiorco, czy masz problem z przyporządkowaniem odpowiedniej stawki VAT do sprzedawanych przez Ciebie towarów bądź usług ❓🤨🧐
Pamiętaj, że od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana stawek VAT polegająca na ich obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku wybranych towarów i usług.
W dzisiejszej poradzie dowiesz się o najistotniejszych zmianach dotyczących tej kwestii. 😊😄
Powiemy Ci również, gdzie powinieneś szukać informacji, gdy natrafisz na wątpliwości dotyczące tego, jaką stawkę VAT powinieneś zastosować w konkretnym przypadku ❗️☺️

1️⃣. Co zrobić w razie wątpliwości dotyczących tego, jaką stawkę VAT zastosować w konkretnym przypadku❓
👉W przypadku wątpliwości dotyczących ustalenia odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług podatnik ma prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie WIĄŻĄCEJ INFORMACJI SKARBOWEJ (wniosek WIS-W).

2️⃣. O czym należy pamiętać w trakcie składania wniosku o udzielenie WIS❓
👉Przed złożeniem wniosku należy pamiętać o kilku poniższych zasadach:
🔹Wniosek o wydanie WIS dotyczyć może wyłącznie
POJEDYŃCZEGO towaru lub usługi bądź też
towarów/usług.
🔹Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania
opłaty. Podstawowa opłata za złożenie wniosku wynosi
40 zł.
🔹Do wniosku można dołączyć (NIE JEST TO
OBLIGATORYJNE❗️) dokumenty dotyczące towaru lub
usługi (przykładowo fotografie, plany). Ułatwi to
dokonanie szybszej i właściwej weryfikacji przez organ.
🔹W niektórych przypadkach na wezwanie organu
konieczne jest dostarczenie próbki towaru, w przypadku
gdy organ uzna to za konieczne celem dokonania
prawidłowej klasyfikacji. Próbkę należy wówczas
dostarczyć w ciągu 7 dni ❗️ od daty wezwania.
W przypadku jest niedostarczenia wniosek
‼️NIE ZOSTANIE ROZPATRZONY‼️

‼️UWAGA‼️

🔹Koniecznie należy pamiętać, że wniosek można złożyć
WYŁĄCZNIE do Krajowej Informacji Skarbowej na adres
ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
🔹Można tego dokonać:
✔️osobiście,
✔️za pośrednictwem poczty,
✔️za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki
Krajowej Informacji Skarbowej – /KIS/wnioski
🔹Druk umożliwiający złożenie wniosku WIS znajduje się
poniżej 👇👇👇

https://www.kis.gov.pl/docu…/6609173/9142543/wniosek+WIS.pdf

3️⃣. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS❓
👉Z wnioskiem o wydanie WIS mogą wystąpić:
🔹Podatnik posiadający numer NIP.
🔹Inny podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonać
czynności związanych z WIS.
🔹Zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.
✔️Definicja zamawiającego znajduje się w art.2 pkt 12.
✔️Link do ustawy:

isap.sejm.gov.pl/…/downloa…/WDU20040190177/U/D20040177Lj.pdf

4️⃣. Decyzja w sprawie WIS, dlaczego warto❓
👉W przypadku jakichkolwiek wątpliwości gorąco zachęcam do złożenia wniosku WIS-W.
👉Decyzja wiąże organy podatkowe względem podmiotu na rzecz, którego została ona wydana.
👉‼️UWAGA‼️ Dotyczy to jednak wyłącznie czynności, które zostały dokonane PO dostarczeniu podmiotowi, który złożył wniosek odpowiedniej decyzji.
👉W związku z powyższym WIS stanowi ochronę dla podmiotu przed konsekwencjami zastosowania niewłaściwej stawki VAT.
👉Warto skorzystać również z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Krajowej Informacji Skarbowej, za pomocą której można odnaleźć dotychczas wydane Wiążące Informacje Skarbowe.
👉Link znajduje się poniżej 👇👇👇

https://www.kis.gov.pl/…/wiazace-informacje-stawkowe-wyszuk…

5️⃣. Na czym polegały zmiany wprowadzone 1 lipca 2020 w zakresie ustawy o VAT?
👉Począwszy od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. Dotychczas do identyfikacji towarów i usług wykorzystywano Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług PKWiU (2008). W związku jednak ze zmianami, które weszły w życie w tym roku, obecnie wykorzystywane są trzy inne klasyfikacje:
🔹W zakresie towarów – unijna Nomenklatury scalonej CN
2020 lub PKOB,
🔹W zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
PKWiU (2015).
👉Linki do klasyfikacji znajdują się poniżej 👇👇👇

✔️PKWiU 2008 i 2015
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/wybor-pkwiu.html

✔️CN 2020
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html

✔️PKOB
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkob/8,0.html

👉Ponadto zaczęła obowiązywać tzw. „nowa matryca VAT”. W założeniu ma ona za zadanie opodatkowanie taką samą (w miarę możliwości) stawką podatku VAT towarów oraz usług, które należą do zbliżonych grup.
👉Zmiany spowodowały tym samym ujednolicenie stawki VAT i jej obniżenie w przypadku niektórych rodzajów produktów.
🔹Przykład: obniżono stawkę VAT na pieczywo i ciastka z wcześniejszych odpowiednio – 5%, 8% lub 23% na 5%.
👉Z drugiej strony w ramach ujednolicania stawki VAT podwyższono jej wysokość względem niektórych produktów.
🔹Przykład: podwyższono stawkę VAT na niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kmin, szafran, kurkuma) z 5% na 8%.

6️⃣. Gdzie znajdę zestawienie produktów, których stawka VAT uległa
zmianie❓
👉W tym celu najlepiej zapoznać się z następującymi aktami prawnymi. Zostały one wymienione poniżej wraz z odnośnikami:

✔️Rozdział 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2020 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Link poniżej 👇👇👇
http://isap.sejm.gov.pl/…/do…/WDU20200000527/O/D20200527.pdf

✔️Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2020 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Link poniżej 👇👇👇
http://isap.sejm.gov.pl/…/do…/WDU20200000527/O/D20200527.pdf

✔️Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Link poniżej 👇👇👇
https://isap.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20040535Lj.pdf

✔️Załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Link poniżej 👇👇👇
https://isap.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20040535Lj.pdf

7️⃣. Czy względem niektórych produktów i usług nadal przejściowo stosowana jest klasyfikacja PKWiU (2008)❓
👉Tak, względem wybranych towarów i usług do 31 GRUDNIA 2020 roku stosowana będzie przejściowo klasyfikacja PKWiU (2008). Ich pełny wykaz znajduje się we wskazanych poniżej aktach prawnych:

✔️art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i lit. g) ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Link poniżej 👇👇👇
https://isap.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20040535Lj.pdf

✔️Załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Link poniżej 👇👇👇
https://isap.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20040535Lj.pdf

✔️Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. Link poniżej 👇👇👇
https://isap.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20040535Lj.pdf

✅W przypadku jakichkolwiek pytań wraz z zespołem służymy pomocą.
✅W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:

👉biuro@wiatrowscy.com.pl

Pozdrawiam 😊
Karolina Wiatrowska.